Tjänster som tillhandahålls

En konsoliderad databas över aggregerade och harmoniserade data och ett stort nätverk av experter inom fiske och vattenbruk utgör ryggraden för marknadsintelligenstjänsterna. Data harmoniseras för 108 huvudsakliga kommersiella arter och 12 varugrupper som är tillgängliga från första försäljningen till konsumtionen på veckovis, månatlig och årlig basis, allt på en enda webbplats och på alla 24 officiella EU-språk. Vissa data kan också extraheras till en mer disaggregerad nivå eller genom en massnedladdningsfunktion.

Uppgifterna är offentligt tillgängliga utan registrering.

 
Varje vecka
Varje månad
Varje år
Leverans-kedjans steg
Typ av data
Volymer och värden – publiceras 1-2 veckor efter försäljningen – för vissa arter och försäljningsställen Volymer och värden – publiceras 3 veckor efter försäljningen – för alla arter och försäljningsställen Volymer och värden – publiceras så snart som EUROSTAT kommer med uppgifterna – för alla arter och EU medlemsstater .
Data publicering
Vanliga marknads-analyser
“Månadens höjdpunkter" “EU:s fiskmarknad"
Andra tjänster

Trenden hittills och framtida utveckling

Utvecklingsprocessen och alla resultat baseras på EUMOFA:s övergripande mål, som ska tillhandahålla tillförlitlig, konsekvent och användbar data och information om EU:s marknad för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Från och med testfasen har EUMOFA gradvis utökat sina tjänster i syfte att:

• Öka försörjningskedjans täckning och antalet länder som är involverade i datainsamlingssystem.

• Förbättra spridningsverktygen, samt även ge perspektiv och marknadsutsikter.

• Analysera internationella sammanhang och handelsflöden.

Från och med 2016 har ett interaktivt tillvägagångssätt använts med videohandledningar och andra verktyg för att stödja användare att extrahera data ur databasen.                                                           

Vilka vi är

EUMOFA är ett initiativ från EU-kommissionen - Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske (GD MARE).

Ett internationellt team av experter och analytiker för fiske och vattenbruk övervakar EU-marknaden från dag till dag. EUMOFA-teamet kontrollerar de insamlade uppgifterna och tolkar dem genom sina olika kontaktpunkter i de olika EU-länderna.

Redigeringsutskottet, som består av politiska tjänstemän från Europeiska kommissionen och företrädare för EUMOFA-teamet, definierar den redaktionella linjen och övervakar alla publikationer.

Under Europeiska kommissionens övervakning förvaltas EUMOFA-tjänster av en grupp företag som leds av COGEA (Italien) i samarbete med:

 

• AND (Frankrike),

• EUROFISH (Danmark),

• KONTALI ANALYZE (Norge),

• Business Integration Partners (Italien).

Åsikten och slutsatserna som presenteras i alla publikationer speglar författarens åsikt och återspeglar inte nödvändigtvis EU-kommissionens eller dess tjänstemäns åsikter.