EUMOFA EUMOFA logo

Z prípadovej štúdie Prenosu cien: Z prípadovej štúdie Prenosu cien:

Price structure in the supply chain Turbot in the EU

Z Mesačných hlavných námetov Z Mesačných hlavných námetov