Verleende diensten

Een geconsolideerd gegevensbestand van geaggregeerde en geharmoniseerde gegevens en een uitgebreid netwerk van deskundigen op het gebied van de visserij en aquacultuur vormen de ruggengraat van de marktinformatieservice. De gegevens worden geharmoniseerd in 108 belangrijkste commerciële soorten en 12 productgroepen, beschikbaar vanaf de eerste verkoop tot de consumptie op week-, maand- en jaarbasis, in één website, in alle 24 officiële talen van de EU. Bepaalde gegevens kunnen ook op een meer gedesaggregeerd niveau of via een bulkdownloadvoorziening worden betrokken.

De gegevens zijn openbaar toegankelijk zonder registratie.

 

 
Wekelijks
Maandelijks
Jaarlijks
Fasen van de toeleveringsketen
Type gegevens
Volumes en waarden - publicatie 1/2 week na verkoop - voor geselecteerde soorten en plaatsen van verkoop Volumes en waarden - publicatie 3 weken na verkoop - voor geselecteerde soorten en plaatsen van verkoop Volumes en waarden - publicatie onmiddellijk na vrijgave door EUROSTAT – voor alle soorten en EU-lidstaten .
Gegevens-publicatie
Regelmatige marktanalyses
"Maandelijkse hoogtepunten" "De EU-vismarkt"
Andere diensten

De weg tot nu toe en toekomstige ontwikkelingen

Het ontwikkelingsproces en alle outputs zijn gebaseerd op de overkoepelende doelstelling van EUMOFA, namelijk het leveren van betrouwbare, consequente en nuttige gegevens en informatie over de EU-markt voor visserij- en aquacultuurproducten.

Vanaf de testfase heeft EUMOFA zijn diensten geleidelijk uitgebreid met het oog op:

  • een uitbreiding van de informatie over de toeleveringsketen en het aantal landen dat betrokken is in het gegevensverzamelsysteem;
  • de verbetering van de verspreidingsinstrumenten, aangevuld met verwachtingen en marktvooruitzichten;
  • de analyse van de internationale context en handelsstromen.

Vanaf 2016 wordt een interactieve benadering gebruikt met videotutorials en andere instrumenten om gebruikers te helpen bij de gegevensextractie uit het gegevensbestand.

Wie we zijn

EUMOFA is een initiatief van de EU-Commissie - Directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij (DG MARE).

Een internationaal team van deskundigen en analisten op het gebied van de visserij en aquacultuur monitort dagelijks de EU-markt. Het EUMOFA-team controleert de verzamelde gegevens en interpreteert ze via zijn meerdere contactpunten in de verschillende EU-landen.

Het Redactiecomité, bestaande uit beleidsmedewerkers van de Europese Commissie en vertegenwoordigers van het EUMOFA-team, bepaalt de redactionele lijn en houdt toezicht op alle publicaties.

Onder het toezicht van de Europese Commissie, worden de diensten van EUMOFA beheerd door een groep van bedrijven geleid door COGEA (Italië), in samenwerking met:

  • AND (Frankrijk),
  • EUROFISH (Denemarken),
  • KONTALI ANALYSE (Noorwegen)
  • Business Integration Partners (Italië).

 

Het standpunt en de conclusies die in alle publicaties verschijnen weerspiegelen de mening van de auteur(s) en stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de EU-Commissie of haar ambtenaren.