Nodrošinātie pakalpojumi

Tirgus informācijas dienesta mugurkaulu veido konsolidētā apkopoto un harmonizēto datu datubāze, kā arī plašs zivsaimniecības un akvakultūras ekspertu tīkls. Dati tiek harmonizēti pa 108 Galvenajām tirdznieciski nozīmīgajām sugām un 12 Preču grupām, sākot no pirmās pārdošanas līdz patēriņam, nedēļas, mēneša un gada griezumā, apkopoti vienā tīmekļa vietnē un vienlaicīgi visās 24 ES oficiālajās valodās. Atsevišķus datus iespējams izgūt arī pastiprināti disagregētā līmenī vai arī ar lielapjoma lejupielādes palīdzību.

Dati ir publiski pieejami bez reģistrācijas.

 
Iknedēļas
Ikmēneša
Ikgadējie
Piegādes ķēdes stadijas
Datu tips
Apjomi un vērtības - publicētas 1/2 nedēļas pēc pārdošanas – attiecībā uz atlasītām sugām un pārdošanas vietām Apjomi un vērtības - publicētas 3 nedēļas pēc pārdošanas - attiecībā uz visām sugām un pārdošanas vietām Apjomi un vērtības – publicēti tikko EUROSTAT tos publisko – attiecībā uz visām sugām un ES dalībvalstīm .
Datu publicēšana
Regulāra tirgus analīze
“Ikmēneša aktualitātes" “ES zivju tirgus"
Citi pakalpojumi
 • “Cenas struktūras” metodoloģija un gadījumu izpēte specifisku produktu cenu transmisijai specifiskos tirgos
 • Makroekonomiskais informācijas panelis, kas informē par galvenajiem indikatoriem zvejas sektora konteksta analīzei (degvielas cenas, inflācija, valūtas maiņas kursi utt.)
 • Ad-hoc un definēto tirgus problēmu padziļināšanās analīzes, pēc DG MARE pieprasījuma (piem., ES patērētāju paradumu un ES bioloģiskās akvakultūras sektora izpēte)
 • Valstu raksturojumi, kas piedāvā katras ES dalībvalsts zvejas un akvakultūras piegādes ķēdes detalizētu momentuzņēmumu.

Paveiktais darbs un nākotnes uzdevumi

 

Visi izveides procesi un izstrādes ir vērstas uz EUMOFA visaptverošā mērķa sasniegšanu: nodrošināt ticamus, konsekventus un noderīgus datus un informāciju par ES zivsaimniecības un akvakultūras produktiem.

Sākot no izmēģinājuma fāzes, EUMOFA ir arvien pieaugošā kārtībā paplašinājusi savus pakalpojumus šādās jomās: 

 • paplašināt informatīvo pārklājumu par piegādes ķēdi, kā arī palielināt datu vākšanas sistēmā iesaistīto valstu skaitu;
 • uzlabot informācijas izplatīšanas rīkus, iezīmējot arī perspektīvas un tirgus izredzes;
 • analizēt starptautisko kontekstu un tirdzniecības plūsmas.

Sākot no 2016.gada, tika izmantota interaktīva pieeja video pamācībām un citiem lietotāju atbalsta rīkiem datu saņemšanai no datubāzes.  

Kas mēs esam

EUMOFA ir ES Komisijas – Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāta (DG MARE) - iniciatīva.

Starptautiska komanda, kas sastāv no zivsaimniecības un akvakultūras nozares ekspertiem un analītiķiem, ikdienā novēro ES tirgu. EUMOFA komanda nepārtraukti pārbauda savāktos datus un interpretē tos caur neskaitāmiem ES dalībvalstu kontaktpunktiem.

Redakcijas komiteja, kas sastāv no Eiropas Komisijas amatpersonām un EUMOFA komandas, definē redakcionālās nostādnes un uzrauga visu publikāciju tapšanu.

Eiropas Komisijas uzraudzībā, EUMOFA dienestus pārvalda COGEA kompāniju grupa (Itālija) sadarbībā ar:

 • AND (Francija),
 • EUROFISH (Dānija),
 • KONTALI ANALYSE (Norvēģija),
 • Business Integration Partners (Itālija).

 

Publikācijās ietvertie viedokļi un secinājumi atspoguļo to autora(u) uzskatus un ne vienmēr obligāti atbilst ES Komisijas vai tās amatpersonu viedokļiem.